VLOK

De VLOK is de belangenorganisatie voor klussenbedrijven, opgericht in 1983. Op vele terreinen is de VLOK sinds jaar en dag dé gesprekspartner van de overheid en andere maatschappelijke organisaties.

De VLOK is er voor de opdrachtgever: als informatiepunt over de mogelijkheden van het klussenbedrijf (de klantgerichte specialist in veelzijdigheid) en als hulp bij het vinden van een klussenbedrijf. De VLOK stimuleert het verstrekken van duidelijke opdrachten en bewerkstelligt dat gemaakte afspraken daadwerkelijk worden nagekomen, de VLOK staat hier tevens garant voor.

Ondanks het hoge percentage tevreden klanten bij VLOK-leden, biedt de VLOK u een duidelijke arbitrage- en garantieregeling waar partijen – indien nodig – op terug kunnen vallen. Sinds 1998 heeft de VLOK – samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis – als basis voor deze garantie de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden opgesteld. U kunt hier op de website van de VLOK komen.

VLOK – Uitvoeringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Klussenbedrijven (VLOK) zijn tot stand gekomen in april 1998 in overleg met de Consumentenbond en de ‘vereniging eigen huis’ in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering overleg van de Sociaal-economische Raad en treden in werking per 1 oktober 1998. Deze voorwaarden kunnen slechts in overleg met genoemde consumentenorganisaties worden gewijzigd of aangevuld.

VLOK-logo

 

VLOK – Nakomingsgarantie

U bent op zoek naar een betrouwbaar klussenbedrijf. Dat is een bedrijf dat waarde hecht aan vakmanschap, kwaliteit en persoonlijke service.
Klussenbedrijven die zijn aangesloten bij de VLOK werken op deze manier. Zij helpen u graag met adviezen en met het uitvoeren van zeer uiteenlopende klussen. Met hun VLOK-lidmaatschap geven zij u de extra zekerheid dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Extra Nakomingsgarantie

Als klant van een (klussen-)bedrijf hebt u recht op garantie. Dat is in de wet op het consumentenrecht zeer uitgebreid geregeld.
De klant kan een klussenbedrijf niet alleen aanspreken op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. De klant kan het klussenbedrijf ook aanspreken op gebreken aan onderdelen die door het klussenbedrijf zijn geleverd. Denk bijvoorbeeld aan defecte sloten of kranen. Vanzelfsprekend kan het klussenbedrijf zijn leverancier weer aanspreken op eventuele gebreken.

Garantietermijn

Op grond van artikel 13 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2015 geldt een basisgarantietermijn van één jaar:
“Het klussenbedrijf garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk.”
Indien uit de wet een langere garantietermijn voortvloeit, is die langere termijn van kracht.

Wilt u meer weten over de VLOK-nakomingsgarantie?
Lees dan verder op de website van VLOK – Branchevereniging voor klusbedrijven.

CONTACTGEGEVENS

Post Adres
Bovensteweg 37
6585 KB Mook
_
Werkplaats
Sluisweg 6B
6581 KZ Malden

Vast nummer(’s avonds): 024 6961634
Jan Lamers mobiel: 06 55700652
Bas Lamers mobiel: 06 55523321