De Ambachtsacademie werkt, overal en voor iedereen
De vraag naar vakmensen is van alle tijden. En deze werd in de afgelopen decennia voor het ambacht steeds nijpender. Daarom is in 2018 de Ambachtsacademie opgericht. Vanuit de gedachte dat een nieuwe opleidingsstructuur nodig is om meer en betere instroom te realiseren. En met succes, de Ambachtsacademie wérkt. Door op te leiden op een manier die past bij volwassenen en bij het ambacht.

Zie ook ambachtnederland.nl

CONTACTGEGEVENS

Post Adres
Bovensteweg 37
6585 KB Mook
_
Werkplaats
Sluisweg 6B
6581 KZ Malden

Vast nummer (’s avonds): 024 6961634
Jan Lamers mobiel: 06 55700652
Bas Lamers mobiel: 06 55523321