De Ambachtsacademie werkt, overal en voor iedereen
De vraag naar vakmensen is van alle tijden. En deze werd in de afgelopen decennia voor het ambacht steeds nijpender. Daarom is in 2018 de Ambachtsacademie opgericht. Vanuit de gedachte dat een nieuwe opleidingsstructuur nodig is om meer en betere instroom te realiseren. En met succes, de Ambachtsacademie wérkt. Door op te leiden op een manier die past bij volwassenen en bij het ambacht.

Zie ook  https://www.ambachtnederland.nl/klusser